mgr Anna Sobolewska

Pochodząca z Ciechanowa, do Poznania przybyła aby podjąć studia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego na wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek Fizjoterapia. W 2006 r. zdobyła tytuł licencjata, a w 2008 r. obroniła z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską i uzyskała tytuł magistra fizjoterapii. Na studiach zdobywała doświadczenie na zajęciach klinicznych oraz na praktykach w różnych Ośrodkach na terenie Polski, co dało możliwość pracy z pacjentami z różnymi jednostkami chorobowymi. Po ukończeniu studiów pracowała w Gabinecie Rehabilitacyjnym w Stęszewie oraz współpracowała z Fundacją Pomagamy z Uśmiechem, z firmą Family Care – Opieka Domowa oraz z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. W latach 2010-2014 prowadziła zajęcia ruchowe dla osób po 50. roku życia w Stęszewie, Jerzykowie oraz w miejscowości Kołata. Od 2012 r. prowadzi własną praktykę fizjoterapeutyczną, rozpoczęła współpracę z Kliniką Promienista w Poznaniu oraz z Hospicjum Palium w Poznaniu, na Oddziale Dziennego Pobytu. To właśnie tam zetknęła się na szerszą skalę z pacjentami cierpiącymi z powodu obrzęku limfatycznego. W 2012 r. ukończyła kurs Terapii Przeciwobrzękowej prowadzony przez dr n. med. Janusza Dosia, propagatora Polsko-Niemieckiej Szkoły Limfologii na terenie naszego kraju. Oprócz pracy z osobami chorymi na obrzęk limfatyczny w codziennej praktyce w Hospicjum Palium doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc terapię w ramach projektu współfinansowanego z budżetu Miasta Poznania pt. „Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa” w latach 2013-2016 oraz w praktyce prywatnej.

Swoją wiedzę o leczeniu obrzęku poszerzała na szkoleniach:

  • Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa – kurs akredytowany przez VDEK (Verband der Ersatzkassen Berlin Niemcy – Polskie Towarzystwo Limfologiczne, Chorzów 2017.
  • Kompresjoterapia czyli leczenie uciskiem. Pomiary i dobór wyrobów płaskodzianych- Jobst Institut, Warszawa 2012.
  • Szkolenie z zakresu obsługi aparatu do masażu uciskowego BOA MAX 2- Metrum CryoFlex, Poznań 2014.
  • Szkolenie w zakresie projektowania i pomiarów medycznych wyrobów uciskowych na zamówienie firmy THUASNE- Centrum Kompresjoterapii Warszawa 2017.
  • Kompleksowy dobór wyrobów płaskodzianych firmy MEDI prowadzony przez dr Mariana Karafę, Sopot 2017.

Ukończyła również kursy:

  • Kurs podstawowy koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF 1 i PNF 2M. Knott Concept)- Centrum Rehabilitacji Kinezio, Warszawa.
  • Kurs diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego
    (moduł A,B,C) – The McKenzie Institute Polska, Poznań.
  • Nowoczesne metody leczenia stawu kolanowego – chirurgia i rehabilitacja – Centrum Rehabilitacji Kinezio, Warszawa.

Członek Polskiego Towarzystwa Limfologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

Posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty o numerze 2896, stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów nr 72/15/I KRF z dnia 30 maja 2017r.

Prywatnie żona i mama dwójki dzieci, miłośniczka zdrowego trybu życia i sportu.