mgr Beata Czekała

mgr pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, pielęgniarka opieki długoterminowej, współtwórca procedur i standardów opieki pielęgniarskiej, członek koła PTP przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Akademii Medycznej w Poznaniu, koordynator ds. wprowadzenia i wdrożenia elektronicznej dokumentacji w Podstawowej Opiece Zdrowotnej i opiece długoterminowej w ośrodku Panaceum S.C, współpracownik Akredytowanego przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ACBiR ICNP®) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi do wdrożenia, zaimplementowania, mapowania procedur i diagnoz pielęgniarskich w Podstawowej Opiece Zdrowotnej i Opiece Długoterminowej na przykładzie ośrodka Panaceum S.C. Obecnie również członek zespołu w Gabinecie Leczenia Obrzęku Limfatycznego EDEMA w Poznaniu – specjalistka z zakresu leczenia ran oraz chorób stóp.