Obrzęk limfatyczny to stan patologiczny, w którym dochodzi do upośledzenia odprowadzania z tkanek białek i komórek przefiltrowanych z surowicy. Zaawansowana postać choroby charakteryzuje się obecnością przewlekłego stanu zapalnego w obrębie skóry i tkanki podskórnej (prof. Olszewski).

Obrzęk limfatyczny ma charakter przewlekły i postępujący. Stanowi poważny problem o charakterze:

  • zdrowotnym (pacjenci chorują nawet kilkadziesiąt lat),
  • leczniczym (trudności w leczeniu z powodu częstych powikłań w postaci stanów zapalnych),
  • społecznym (postępujący obrzęk prowadzi do ograniczeń czynnościowych co zaburza funkcjonowanie chorego w życiu społecznym i zawodowym),
  • ekonomicznym (terapia obrzęku limfatycznego jest kosztowna co wynika z konieczności stosowania specjalistycznych bandaży i odzieży uciskowej).

Obrzęk limfatyczny:

  • wpływa na miejscowe osłabienie immunologiczne,
  • może być przyczyną nawracających stanów zapalnych a także groźnych dla zdrowia i życia powikłań,
  • stanowi podłoże dla rozwoju gronkowców i paciorkowców,
  • ogranicza zasięg ruchów kończyną,
  • stanowi implikacje psychologiczne.