Pierwsza wizyta:

 1. wywiad wg procedury badania
 2. ocena postawy: miednica, kkd, st. kolanowe, st. skokowe, stopa
 3. badanie manualne:
 • pomiary miednica:

a) wysokość pomiędzy kolcem biodrowym przednim górnym a podłożem w pozycji leżącej

b) efekt wyprzedzania na kolcach biodrowych tylnych górnych

c) zakres rotacji w stawach biodrowych

d) zakres obwodzenia w stawie biodrowym w celu określenia występowania coxarthrosis

 • pomiary staw kolanowy:

a) określenie osi stawu kolanowego poprzez wytyczenie linii Mikulicza

b) badanie ruchomości rzepki poprzez pomiar ruchomości wew i zew

c) ustawienie rzepki

d) napięcie troczków

e) określenie stanu ciała Hoffy

f) pomiar koślawości

 • pomiary staw skokowy:

a) ocena ślizgów powierzchni stawowych

b) badanie kości skokowej

c) badanie kości łódkowatej

 • pomiary stopa:

Badanie stanu łuków stopy na podoskopie i opis stanu łuków w systemie:

a) płaskostopie poprzeczne

b) płaskostopie podłużne

c) stopa wydrążona

d) stopa łukowata

e) zmiany mieszane

Dobór typu wkładek następuje poprzez:

 • zdiagnozowanie dysfunkcji stopy,
 • trybu funkcjonowania pacjenta w pracy zawodowej,
 • wieku pacjenta,
 • rodzaju prowadzonej aktywności ruchowej,
 • uwzględnieniu występowania schorzeń towarzyszących.

Wizyty kontrolne:

I wizyta kontrolna następuje po ok 1,5-2 miesięcy po doborze wkładek.

Wykonujemy :

 • wywiad bólowo- wydolnościowy,
 • wykonujemy skan kontrolno – porównawczy,
 • dokonujemy korekty zastosowanych trzpieni w celu uzyskania zakładanych efektów terapeutycznych,

II wizyta kontrolna następuje po 12 miesiącach od zastosowania wkładek .

Wykonujemy:

 • skan kontrolny,
 • ewentualne dalsze zalecenia terapeutyczne,
 • wymieniamy wkładki w przypadku zużycia lub zamieniamy na inny rodzaj gdy osiągamy wymagany efekt korekcyjny.