W myśl zasad Polsko-Niemieckiej Szkoły Limfologii manualny drenaż limfatyczny dzieli się na centralny, podczas którego opracowuje się odpowiednie obszary w obrębie szyi i tułowia pacjenta, oraz miejscowy, gdzie drenowane są miejsca bezpośrednio objęte obrzękiem (najczęściej są to ręce lub nogi).

Mechanizmy oddziaływania manualnego drenażu limfatycznego:

  • stymulacja limfangiomotoryki (naturalnego ruchu pompującego odbywającego się w naczyniach limfatycznych),
  • stymulacja resorpcji do kapilarów limfatycznych,
  • przepychanie płynu obrzękowego drogą śródmiąższową i śródnaczyniową,
  • mobilizacja płynu obrzękowego (zmiękczenie rejonu obrzękowego),
  • optymalizacja warunków do limfangiogenezy (tworzenia się nowych naczyń kapilarnych).

Opiera się na kilku podstawowych zasadach:

  • odpowiednia siła,
  • odpowiedni rytm,
  • odpowiednia kolejność opracowywanych obszarów,
  • odpowiedni kierunek.