W celu monitorowania efektów terapii w praktyce klinicznej stosuje się wiele sposobów. Najpopularniejszym, ze względu na łatwość wykonania, jest pomiar obwodów obrzękniętej kończyny. Rękę bądź nogę mierzy się w odpowiednich miejscach na początku, w środkowym etapie i na końcu terapii. Kolejną, często stosowaną metodą jest sporządzanie dokumentacji fotograficznej kończyn dotkniętych obrzękiem – wykonuje się zdjęcie kończyny przed i po terapii. Wyżej wymienione metody pozwalają obiektywnie ocenić, czy terapia przynosi efekty.